lu.se

Inspiration-ht-2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk information

Samtliga aktiviteter under inspirationskonferensen äger rum på LUX.

 

Registrering sker i anslutning till LUX:C126 mellan kl. 08.30-09.00 den 30 september. Av programmet framgår tid och plats för föreläsningar, sessioner och förtäring.

 

För att delta i konferensen, och för att få för- och eftermiddagskaffe samt lunch, krävs att man registrerar sig via denna hemsida. Anmälan måste vara gjord senast den 15 september.