lunduniversity.lu.se

Nordiskt semitistsymposium (2012)

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Nordiskt semitistsymposium till Gösta Vitestams minne

Det nordiska semitistsymposiet till Gösta Vitestams minne hålls vartannat år i Kivik och arrangeras nästa gång vecka 32 2012 med SOL/semitiska språk som huvudarrangör.