lu.se

Forum för textforskning 5 (2010)

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Registrering

Registrering till konferensen sker via länken nedan. Om man vill hålla föredrag kryssar man i därför avsedd ruta. För att kunna ladda upp abstract måste man dock först bli godkänd som (potentiell) föredragshållare i systemet - undvik därför helst att vara ute i sista sekunden. När man blivit godkänd som föredragshållare följer man lämpligen anvisningarna under länken "Att lägga in abstracts" i vänstra menyn.

Till registreringssidan för Forum för textforskning 5