Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring

HT-FAKULTETERNAS PEDAGOGISKA INSPIRATIONSKONFERENS
22 OKTOBER 2020


Är du lärare vid HT? Vill du dela med dig eller ta del av andra lärares pedagogiska erfarenheter? Då är du välkommen till HT-fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens!

Huvudtema för konferensen är universitetslärarskapet i en tid av stora förändringar. Hur påverkas lärarrollen när undervisning och handledning sker utan fysiska möten? Hur skapar vi goda samtal och lärande miljöer? Hur examinerar vi meningsfullt och rättssäkert? Hur undervisar vi hållbart – för studenterna och för oss själva? Lärarskap ska tolkas brett och kan röra olika nivåer och utbildningsformer – från grundkurser till forskarutbildning, från pedagogiskt stöd till kollegialt mentorskap.

Abstracts senast 10 juni

Vi tar emot dels presentationer, dels förslag på rundabordssamtal – på svenska eller engelska. I år välkomnar vi särskilt bidrag om lärarskap, online-undervisning och examination, men även bidrag med annan tematik är välkomna. 

Anmälan senast 16 oktober

Även du som inte deltar med ett eget bidrag är välkommen på konferensen. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt. Under dagen, kl. 11-16, bjuder HT-fakulteterna deltagarna på kaffe samt en lättare lunch.

Tid:  22 oktober 2020 kl. 11:00-16:15

Plats: Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12 i Lund.

Konferenspresentationerna kommer även att sändas via zoom. Zoomlänkar skickas till alla som har anmält sig till konferensen.

Sidansvarig: sara.santessonkom.luse | 2020-10-14