Call for papers

Abstracts (max 300 ord)

Presentationer omfattar 25 minuter, med max 15 minuters inledande anförande och utrymme för 10 minuter diskussion och frågor.

Rundabordssamtal omfattar 55 minuter med max 5 minuters inledning. Bidragen ska vara problematiserande och fokusera en fråga, där deltagarna inbjuds att aktivt delta i en öppen diskussion. Programkommittén kan hjälpa till att föreslå deltagare till samtalet.

Insända abstracts bedöms av programkommittén utifrån följande kriterier:

  • bidragets relevans och intresse för HT-fakulteternas lärare
  • bidragets potential att skapa seriös diskussion kring undervisning och lärande
  • bidragets förankring i pedagogiska resonemang
  • bidragets anknytning till publikationer genom relevanta referenser

Besked om bidraget kan beredas plats i programmet ges senast den 16 juni. Accepterade bidrag presenteras på konferenshemsidan, där presentationerna introduceras och sammanfattas i ett paper på 1500-3000 ord. Efter konferensen ges medverkande möjlighet till att revidera sitt paper, vilket sedan kan komma att publiceras i den konferensantologi som HT-fakulteterna ger ut. Instruktioner för paper till konferensantologin följer senare.

inspirationht2020callforpapers

* Obligatoriska fält är markerade med asterisk