Kontakt

Frågor?

Programkommitté

Mikael Askander (Kulturvetenskaper)

Sara Håkansson (SOL)

David Larsson Heidenblad (Historia)

Katarina Mårtensson (Utbildningsvetenskap – AHU)

Sara Santesson (KOM)