Program

Program (preliminärt)

11:15 Inledning av prodekan Ann-Kristin Wallengren

11:30-12:15 Att lära för framtiden: Föreläsning av Henric Bagerius, docent i historia, utnämnd till excellent lärare samt pedagogiskt ansvarig vid Högskolepedagogiskt centrum vid Örebro universitet.

12:15-13 Lunch

13:00-15 Parallella sessioner och rundabordssamtal

15:00-16  Hållbart lärarskap: Ett panelsamtal kring livet som universitetslärare

 

Alla aktiveter planeras äga rum på Språk- och litteraturcentrum (SOL) på Helgonabacken 12 i Lund. Om situationen kräver kan konferensen komma att ske online.