Nordiskt semitistsymposium till Gösta Vitestams minne

Det nordiska semitistsymposiet till Gösta Vitestams minne hålls vartannat år i Kivik och arrangeras nästa gång vecka 32 2012 med SOL/semitiska språk som huvudarrangör.
Sidansvarig: itht.luse | 2010-09-29