lu.se

Nordiskt semitistsymposium (2012)

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Nordiskt semitistsymposium till Gösta Vitestams minne

Det nordiska semitistsymposiet till Gösta Vitestams minne hålls vartannat år i Kivik och arrangeras nästa gång vecka 32 2012 med SOL/semitiska språk som huvudarrangör.