lu.se

Forum för textforskning (FoT) 13

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Program

Konferensen kommer att inledas med öppnande kl. 10.45 torsdagen 7 juni (registrering 10-10.45) och vara slut kl. 15.15 fredagen den 8 juni. 

Mer information om programmet för konferensen kommer senare.