Betalning

Konferensavgift: För statsanställd: 200 kronor.  För icke statsanställd tillkommer moms på 50 kronor: 250 kronor. Inbetalning sker senast 16 april till plusgiro: 1 56 50- 5. Betalningsmottagare: Lunds universitet, Box 117, 221 00 LUND. Momsregnr: 202100-3211. Ange vid inbetalning: Kst 500109, ”Efternamn, Förnamn”.
Sidansvarig: itht.luse | 2010-01-29