lu.se

Ingmar Bergman: 100 År

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Ingmar Bergman: 100 År

Akademisk konferens, Lunds universitet, 14-16 Juni 2018

Under några junidagar hålls med anledning av att det är 100 år sedan Ingmar Bergman föddes en konferens om honom i Hörsalen på Språk- och litteraturcentrum (Helgonabacken 12).

Lindberg Foto. Theater director Ingmar Bergman (1944). Helsingborgs museisamling

Konferensen består av föredrag, hållna av bland annat några av världens ledande forskare på fältet. Ämnena varierar från Bergmans användande av musik i filmerna, Bergman som skönlitterär författare till Bergmans syn på den problematiska kärnfamiljen.

Samtliga föredrag och efterföljande diskussioner kommer att företas på engelska.

Alla – även allmänheten – är hjärtligt välkomna att lyssna på föredragen!

Program

Kontakt

Språk- och litteraturcentrum
Helgonabacken 12
223 62 Lund

Kontaktinformation

Filmvetenskap
Professor Erik Hedling
erik.hedlinglitt.luse