Praktisk information

Konferensen äger rum i Hörsalen på Språk- och litteraturcentrum (SOL), Helgonabacken 12.

"Film var den mest dynamiska konstform som utvecklades under 1900-talet och möjligen också förra seklets viktigaste massmedium. Nu, under 2000-talet, omgärdas filmen av en rad nya audiovisuella medier – medier där den rörliga bilden fortfarande utgör kärnan i kommunikationen. Eftersom film och rörlig bild i audiovisuella medier är de kommunikationsformer som har vidast spridning över hela världen erbjuder de en väg att förstå samhället, kulturen och människan"... Läs mer om filmvetenskap på SOL:s hemsida
Sidansvarig: erik.hedlinglitt.luse | 2018-05-30