Program

Modersmålsdagen 21 februari 2020 - OBS!! Anmälan är stängd pg a fullt antal deltagare i salen

Program

Modersmålsdagen 21 februari 2020

https://www.sol.lu.se/kontakt/hitta/

 

10.00-10.30 intro: 10.05- introduktion av gästerna, 10.15 Inledningsord av Sols Prefekt Maria Persson

 

10.30-11.15 Maria Carreira Building Programs for Heritage Language education

 

11.15-12.00 Tove Skutnabb-Kangas Linguistic Human Rights- do they exist?/

Språkliga mänskliga rättigheter- finns de?

 

12.00-13.00 lunch mingel i Hörsalens foajé

 

13.00-13.30 Christina Hedman Vad skulle vi göra utan modersmålslärare? Forskningsbaserade reflektioner

 

13.30-14.00 Mary-Ann Eliasson  Modersmålsundervisning och studiehandledning i Södertälje kommun

 

14.00-14.30 Elisabeth Zetterholm Flerspråkig litteracitet i den svenska skolkontexten

 

14.30-15.00 Jarmo Lainio Modersmålsdidaktiska utmaningar - exemplet nationella minoritetsspråk i Sverige

 

15.00-16.00 diskussion och kaffe

 

 

 

Välkomna!

Språk- och litteraturcentrum, Humanistiska och teologiska fakulteten, Birgit Rausing Language Programme, Lunds Universitet

Kontakt: petra.bernardinirom.luse

FLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning