Program

Modersmålsdagen 21 februari 2020 - OBS!! Anmälan är stängd pg a fullt antal deltagare i salen

Program

Modersmålsdagen 21 februari 2020

https://www.sol.lu.se/kontakt/hitta/ 10.00-10.30 intro: 10.05- introduktion av gästerna, 10.15 Inledningsord av Sols Prefekt Maria Persson
 10.30-11.15 Maria Carreira Building Programs for Heritage Language education 11.15-12.00 Tove Skutnabb-Kangas Linguistic Human Rights- do they exist?/

Språkliga mänskliga rättigheter- finns de?

 12.00-13.00 lunch mingel i Hörsalens foajé 13.00-13.30 Christina Hedman Vad skulle vi göra utan modersmålslärare? Forskningsbaserade reflektioner  13.30-14.00 Mary-Ann Eliasson  Modersmålsundervisning och studiehandledning i Södertälje kommun
 14.00-14.30 Elisabeth Zetterholm Flerspråkig litteracitet i den svenska skolkontexten 14.30-15.00 Jarmo Lainio Modersmålsdidaktiska utmaningar - exemplet nationella minoritetsspråk i Sverige 15.00-16.00 diskussion och kaffe   Välkomna!
Språk- och litteraturcentrum, Humanistiska och teologiska fakulteten, Birgit Rausing Language Programme, Lunds Universitet Kontakt: petra.bernardinirom.luseFLRA01, Modersmålsundervisning och studiehandledning
Sidansvarig: Petra.Bernardinirom.luse | 2020-02-20