lu.se

Forskning om högre utbildning

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Konferenskommitté vid Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU), Lunds universitet:
 
Anders Sonesson: anders.sonessonahu.luse
Katarina Mårtensson: katarina.martenssonahu.luse
Eva Brodin: eva.brodinpsy.luse
Johanna Bergqvist Rydén: johanna.bergqvist_rydenahu.luse
Marita Ljungqvist: marita.ljungqvistahu.luse
Åsa Lindberg-Sand: asa.lindberg-sandahu.luse