lu.se

Forskning om högre utbildning

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Program

Detta är ett ramprogram för de två konferensdagarna. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras under våren 2018.