lu.se

Forskning om högre utbildning

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Program

Detta är ett ramprogram för de två konferensdagarna. Ett mer detaljerat program kommer att publiceras under våren 2018.

15 maj

11:30–13:00

Registrering och lunch

13:00–13:15

Introduktion

13:15–14:15

Keynote 1

14:30–15:30

Parallella sessioner

Parallella sessioner

15:30–16:00

Kaffe

16:00–17:00

Parallella sessioner

Parallella sessioner

17:15-18:15

Vandring i Lundagård med Jacques Schultze

Guidad visning på Skissernas museum

Egna påhitt

18:30

Konferensmiddag på Hypotekshuset

16 maj

  8:30–9:30

Keynote 2

  9:30–10:00

Kaffe

10:00–11:00

Parallella sessioner

Parallella sessioner

11:00–11:15

Paus

11:15–12:15

Parallella sessioner

Parallella sessioner

12:15–13:15

Lunch

13:15–15:00

Forskning om högre utbildning. Paneldiskussion

15:00

Kaffe