lu.se

Forum för textforskning (FoT) 13

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Viktiga datum

16 oktober 2017
Call for papers

1 december 2017
Inlämning av abstracts öppnar

11 februari 2018
Deadline bidrag

9 mars 2018
Besked om accepterande av bidrag

14 maj 2018
Sista dag för registrering