Call for papers

Forum för textforskning 13
7–8 juni 2018, Lund

Konferenstema: Med texten i centrum?

I Varför språkvetenskap? (2017) skriver Per Ledin och Catarina Nyström Höög att de ”vill slå ett slag för den skriftspråkliga texten som analysobjekt och värna en traditionell humanistisk syn på texter som avancerade redskap för tänkande och handlande”. Med konferensens tema vill vi fördjupa oss i den diskussionen. Vi hoppas få in bidrag som kan visa vad språkvetenskapen har att bidra med i en (kritisk) humanistisk textforskningstradition. Vad är textvetenskap i det vi gör? Vad är språkvetenskap? Kan det vi gör lika gärna göras av någon som inte är språkvetare?  Vi välkomnar bidrag inom diskursanalys, facktextforskning, forskning om skolans och högskolans texter, genreanalys, litterär stilistik, läsbarhetsforskning, läsforskning, myndighets- och marknadskommunikation, retorik, skriftbruksforskning, skrivforskning, språkteknologi, översättningsforskning, och mycket mer.

Plenarföreläsare

  • Yvonne Lindqvist, ställföreträdande föreståndare för Tolk- och översättarinstitutet, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet: Dagens översättningsvetenskap och morgondagens – texten i centrum​?
  • Jack Andersen, ansvarig för centrum för genreforskning, http://genre.ku.dk/, Københavns universitet: Digitale medier, genre og kommunikative handlinger.

Språk- och litteraturcentrum

Språk- och litteraturcentrum
Sidansvarig: itht.luse | 2017-11-28