Pedagogisk inspirationskonferens för HT-fakulteternas lärare 2016

Välkommen till inspirationskonferensen fredagen den 30 september kl. 8.30-16! Humanistiska och teologiska fakulteterna anordnar pedagogisk inspirationskonferens för sin undervisande personal för att
  • inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande,
  • ge lärare möjlighet att presentera, diskutera och dokumentera sin pedagogiska erfarenheter och reflektioner,
  • bygga upp en samling av dokumenterade och bedömda exempel på goda och insiktsfulla idéer om undervisning och exempel på praktisk tillämpning av dessa.
Huvudtemat under dagen är "pedagogiska dilemman" och programmet inleds med keynote-föreläsning av Gunnar Handal (upphovsmannen till begreppet kritisk vän). Dagen avslutas också med en keynote-föreläsning på temat "Dilemman vi lever - lärande, ångest och professionalism" av Gunilla Amnér (MedCUL, Medicinska fakulteten), Björn Badersten (Statsvetenskapliga institutionen) och Peter Svensson (Företagsekonomiska institutionen) I övrigt består dagen av olika typer av sessioner som presentationer, workshops och rundabordssamtal. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för undervisande personal vid HT-fakulteterna. Under dagen bjuder HT-fakulteterna deltagarna på för- och eftermiddagskaffe samt en lättare lunch. För planeringen är det angeläge att alla som ska medverka anmäler sig på registreringssidan (se menyn till vänster). Du som avser att medverka med en presentation, en workshop eller ett rundabordssamtal kan läsa mer om de olika sessionsformerna under fliken "Call for papers" i vänsterkolumnen. Läser mer om program och de olika sessionerna och hur du anmäler dig i pdf:n nedan eller under flikarna till vänster. Du kan också registrera dig och ladda upp eventuellt abstract genom att klicka på fliken "Registreringssida" i vänsterkolumnen.
Sidansvarig: itht.luse | 2016-04-11