About NASS and sffs

Nordic Association for Semiotic Studies

Founded at an impromptu meeting of Nordic semioticians in Imatra, Finland, in 1987, the Nordic Association for Semiotic Studies (NASS) has organised six important and highly successful congresses, in Odense, Denmark, in 1990, in Lund, Sweden, in 1992, in Trondheim, Norway, in 1994, in Imatra, Finland, in 1996, in Oslo, Norway, in 1998, and in Copenhagen, Denmark, in 2000. An Internordic Symposium also took place in Imatra in 1990, and week-long Nordic Research Courses were organized in Lund, in July 1992, in Trondheim, in October 1994, in Imatra in June 1996, and in Oslo in June 1998, all with the support of the Nordic Research Academy. The most recent congress of NASS was held in November 23 to 25, 2000, in Copenhagen, Denmark.

NASS committee:

President/Ordförande: Göran Sonesson Avd. för semiotik, Lunds Universitet, Box 117, S-221 00 Lund, Sweden. Tlf (+46)-(0)46-2229531 Fax (+46)-(0)46-2224204. E-mail: goran.sonesson@semiotik.lu.se . Secretary/Sekreterare: Henrik Jørgensen Institut for Nordisk Sprog og Litteratur Aarhus Universitet Niels Juels Gade 84 DK-8200 Århus N Danmark Tlf : (+45) - 89 42 19 19 E-mail: norhj@hum.au.dk Treasurer/Kassör: Kjell-Lars Berge Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo, PB 1013 Blindern, 0315- Oslo, Norway. Tlf. (+47) 22 85 67 11. Fax. (+47) 22 85 71 00. E-mail: k.l.berge@inl.uio.no . Officer for organizational activities/Ansvarig för aktiviteter: Drude von der Fehr Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Henrik Wergelands hus, 3 et. Postboks 1013 Blindern, N-0315 Oslo, Norway. Tlf. (+47)-22 85 43 15 FAX: (+47)-22 85 71 00 E-mail: d.v.d.fehr@inl-uio.no National Representatives/Nationella representanter: Finland/Suomi: Pirjo Kukkonen Institutet för översättningsvetenskap, Helsingfors Universitet, PB 94 (Paraatikenttä 7) FIN-45101 Kouvola Finland Tlf. (+358) 5 82 52 200 Fax (+358) 5 82 52 251 E-mail: Pirjo.Kukkonen@Helsinki.Fi Denmark/Danmark: Jesper Hoffmeyer Molekylærbiologisk institut Universitet i København Solvg. 83, DK-1307 København K Denmark Tlf. [+45) 3532 2032 E-mail: hoffmeyer@mermaid.molbio.ku.dk Sweden/Sverige: Christina Ljungberg English Department University of Zürich Plattenstrasse 47 CH-8032 Zürich Switzerland E-mail: cljung@es.unizh.ch Iceland: Soffia Audur Birgisdottir

Svenska föreningen för semiotik – Swedish society for semiotic studies

Officiell adress/Official address: c/o Richard Hirsch, Institutet för språk och kultur, Universitetet i Linköping, 581 83 Linköping, Sweden. Plusgirokonto/Postal giro account 417 47 16-3. Svenska föreningen för semiotik,( sffs), som grundades år 1991, organiserade sin först kongress i Lund år 1992, i samarbete med NASS. Sedan dess har föreningen organiserat en rad symposier på olika universitetsorter i Sverige Founded in 1991, the Swedish Society for Semiotic Studies (Svenska föreningen för semiotik, sffs), was a co-sponsor, with NASS, of a semiotic congress in Lund, in 1992, and has since then organized several symposia at different university sites in Sweden.

sffs Committee

Ordförande (och Linköpingsrepresentant/President (and Lindköping University representative): Richard Hirsch, Institutet för språk och kultur, Universitetet i Linköping, 581 83 Linköping, Sweden. Tlf. +46-13-28 18 56 E-mail: richi@sol.liu.se Viceordförande (och Lundarepresentant)/Vice-president (and Lund University representative): Göran Sonesson, Avd. för semiotik, Lunds Universitet, Box 117 221 00 Lund, Sweden. Tlf (+46)-(0)46-2229531 Fax (+46)-(0)46-2224204. E-mail: goran.sonesson@semiotik.lu.se . Sekreterare (och Umeårepresentant)/Secretary (and Umeå University representative): Anders Marner, Institutionen för estetiska ämnen/Bild, Umeå Universitet, S-901 87 Umeå, Sweden. Tlf. (+46)-(0)90-7866018 Fax (+46)-(0)90-7866689 E-mail: anders.marner@educ.umu.se Kassör (och Falun/Borlänge representant)/Treasurer (and Falun/Borlänge University representative) Ramon Wåhlin Högskolani Dalarna Transport och samhälle 781 88 Borlänge Tlf. 023 77 85 45 E-mail: ramon.wahlin@du.se Stockholmsrepresentant)/Stockholm University representative: Göran Rossholm, Institutionen för litteraturvetenskap, Stockholms Universitet, S-106 91 Stockholm, Sweden. Tlf (+46) (0)8 16 35 36 FAX: (+46) (0)8 15 58 74 E-mail: goran.rossholm@littvet.su.se Göteborgsrepresentant/Gothenburg University representative: Christiane Pankow, Institutionen för tyska och nederländska, Göteborgs Universitet, Lundgrensgatan 7, S-412 98 Gothenburg, Tlf: (+46)-(0)31-7731639 Fax: (+46)-(0)31-7734762 E-mail: christiane.pankow@tyska.gu.se Karlstadsrepresentant/Karlstad University representative: Yvonne Leffler Karlstads universitet Inst. för kultur och kommunikation Litteraturvetenskap 651 88 Karlstad E-mail:Yvonne.Leffler@kau.se Gävlerepresentant/Gävle University representative: Hans Rudsänger Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap Ämnesavdelningen för litteraturvetenskap och svenska språket >Högskolan i Gävle 801 76 Gävle Telefon: 026-648882 Fax: 026-64 85 80 E-post: hre@hig.se Luleårepresentant/Luleå University representative: Géza Fischl Luleå University of Technology, Sweden Department of Human Work Sciences Division of Industrial Work Environment Tel: o7o-2768223, 0920-491754 E-Mail : geza.fischl@arb.luth.se
Sidansvarig: itht.luse | 2011-03-13