lu.se

Det goda seminariet - forskarseminariet som lärandemiljö

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Call for Papers

Här kan du ladda ner Call for Papers till konferensen "Det goda seminariet" den 21-22 april 2015. Varmt välkommen med ditt abstract!

OBS! Deadline för abstract har blivit framflyttad tom 3:e februari!

Call for Papers