Tillfällesdiktning i tidigmodern tid (2017)

Att dikta för livet, döden och evigheten. Nya teorier, metoder och infallsvinklar i forskningen kring tillfällesdiktning 1500-1800.

Tillfällespoesi är samlingsbeteckningen för dikter som kan knytas till specifika tillfällen eller händelser såsom bröllop, begravningar, akademiska högtider etc.

Som helhet betraktad är tillfällespoesin från tidigmodern tid numera väl genomlyst. Internationellt finns en rad studier och inte minst i Tyskland har forskningen om denna litteratur varit livaktig, med Wulf Segebrechts standardverk Das Gelegenheitsgedicht. Ein Beitrag zur Geschichte und Poetik der deutschen Lyrik (1977) som det mest namnkunniga exemplet. Även i Sverige finns betydande arbeten; ett av de senaste och mest omfattande bidragen till forkningsfältet är Stina Hanssons Svensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen. Renässansrepertoarernas framväxt, blomstring och tillbakagång (2011).

Nya infallsvinklar på forskningen kring tillfällesdiktningen utvecklas emellertid ständigt, inte minst internationell, och syftet med symposiet är därför att inventera verksamheten på detta stora och spännande fält, för att se vilken slags forskning som bedrivs nu, 2015, 2016 och 2017, vilket material man arbetar med, vilka teorier som appliceras på texterna och vilka metoder som används med framgång. Symposiet äger rum på Språk- och litteraturcentrum i Lund 26-28 april 2017.
Sidansvarig: itht.luse | 2018-05-24