lu.se

Tillfällesdiktning i tidigmodern tid (2017)

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Sponsorer

Symposiet har möjliggjorts tack vare bidrag från

Crafoordska stiftelsen

Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund

Magnus Bergvalls stiftelse

Stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond