Under strecket 100 år

En konferens om kunskapsförmedling i offentligheten 22 november 2018 | LUX C126

Under 2018 firar Under strecket hundra år som daglig essäsida i Svenska Dagbladet. Sedan 1918 har över 35 000 artiklar publicerats och Under strecket framstår i kraft av sin kontinuitet som ett unikt forum för kulturkritik, fördjupning och popularisering av forskning och vetenskap. Vid denna konferens kommer understreckarnas historia och plats i offentligheten att uppmärksammas, men vi kommer också att diskutera digitaliseringens effekter och villkoren för framtidens kvalificerade kunskapsförmedling i ett förändrat medielandskap.

Om konferensen

Konferensen är en del av kommunikationsprojektet ”Konsten att förmedla kunskap: ’Under strecket’ som digital resurs i ett nytt medielandskap” och stöds ekonomiskt av Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Dagbladet. Projektet leds av Johan Östling och Lisa Irenius.

Konferensdeltagande

Konferensen äger rum den 22 november 2018 på LUX C126. För att delta i konferensen vänligen anmäl dig via e-post till Johan Östling (se nedan) senast den 15 november.

Kontaktinformation

Historia
Universitetslektor, stf prefekt
Johan Östling

johan.ostlinghist.luse
Sidansvarig: johan.ostlinghist.luse | 2018-09-24