Medverkande

Alexandra Borg

Fil. dr i litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Alva Dahl

Översättare och fil. dr i nordiska språk, Uppsala universitet

Mia-Marie Hammarlin

Docent i etnologi samt lektor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet

Lisa Irenius

Kulturchef, Svenska Dagbladet

Johan Jarlbrink

Docent i mediehistoria samt lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet

David Larsson Heidenblad

Fil. dr i historia, Lunds universitet

Victor Malm

Kritiker och doktorand i litteraturvetenskap, Lunds universitet

Jesper Olsson

Biträdande professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria, Linköpings universitet

Daniel Sandström

Litterär chef och förläggare, Albert Bonniers Förlag; fil. dr i litteraturvetenskap

Thomas Steinfeld

Kulturkorrespondent för Süddeutsche Zeitung och professor i kulturvetenskap, Universität Luzern

Ida Östenberg

Docent i antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet

Johan Östling

Docent och lektor i historia, Lunds universitet

Sidansvarig: johan.ostlinghist.luse | 2018-09-26