Program

22 november 2018 | LUX C126

13.15–13.30

Introduktion

Lisa Irenius & Johan Östling

13.30–14.00

”Under strecket 100 år – en kunskapsarenas historia”

Johan Östling

14.00–14.45

”Återstoden av dagen. Kultursidan, understreckaren och den borgerliga offentlighetens öde”

Thomas Steinfeld

14.45–15.15

Kaffe

15.15–16.10

Ur streckararkivet

Alva Dahl, ”Litteraturens ande och kyrkans kropp. Gunnel Vallquist som streckarskribent”

Jesper Olsson, ”Avantgardet under strecket”

David Larsson Heidenblad, ”Den okände Tom Selander. En borgerlig kunskapsaktör och framtidsforskningens genombrott”

16.10–17.00

Digitaliserade tidningar

Johan Jarlbrink, ”Distansläsning av gamla tidningar och närläsning av digitala surrogat”

Alexandra Borg, ”Den mätbara läsaren. Redaktionen som labb i digitaliseringens tidevarv”

17.00–18.00

Kunskapsförmedling i offentligheten. Panelsamtal om samtiden och framtiden

Mia-Marie Hammarlin, Victor Malm, Daniel Sandström, Ida Östenberg, Lisa Irenius (moderator)

Sidansvarig: johan.ostlinghist.luse | 2018-09-24