Sponsors

Thora Ohlssons stiftelse

Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund (Regia Societas Humaniorum Litterarum Lundensis / Royal Society of Letters at Lund)

Sven och Dagmar Saléns stiftelser

Harald och Tonny Hagendahls stiftelse