Το συνέδριο

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), σε συνεργασία με τo Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Lund, Σουηδίας, οργανώνει το ΣΤ΄ Eυρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών από 4 έως και 7 Οκτωβρίου 2018 στη Lund (άφιξη των συνέδρων την 3η και αναχώρηση την 8η Οκτωβρίου). Θέμα του ΣΤ΄ Συνεδρίου:

Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018

Επιμέρους θεματικές ενότητες ορίζονται:
1. Η αποτύπωση των κρίσεων στην ελληνική γλώσσα
2. Η κρίση της ελληνικής λογοτεχνίας και η ελληνική λογοτεχνία σε κρίση
3. Κρίση και ανάκαμψη στην ελληνική ιστορία και ιστοριογραφία
4. Κρίση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης
5. Κρίση και ανάκαμψη στο θέατρο και στον κινηματογράφο
6. Χαρτογράφηση κρίσεων στις τέχνες
7. Ταξιδιώτες και περιηγητές σε κρίσιμες περιόδους
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών απευθύνεται στους νεοελληνιστές, και ιδιαίτερα στους νέους ερευνητές, από το ευρύ φάσμα ειδικοτήτων των νεοελληνικών σπουδών (γλωσσολόγους, φιλολόγους, ανθρωπολόγους, αρχαιολόγους, ιστορικούς, θεατρολόγους, ιστορικούς της τέχνης, ιστορικούς της εκπαίδευσης, κοινωνιολόγους, μουσικολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, διεθνολόγους, συγκριτολόγους, και τους ειδικά ασχολούμενους με τις πολιτισμικές σπουδές) και τους καλεί να δηλώσουν συμμετοχή στο ΣΤ΄ Συνέδριο της ΕΕΝΣ με θέματα, τα οποία, στο πλαίσιο του γενικού θέματος του Συνεδρίου, προάγουν τη (συγκριτική) μελέτη του ελληνικού κόσμου στη διαδρομή του από το 1204 έως σήμερα. Θα χορηγηθούν 30 υποτροφίες ύψους 300 ευρώ εκάστη σε νέους ερευνητές, προκειμένου να συμμετάσχουν στο συνέδριο. Οι περιλήψεις των ενδιαφερομένων πρέπει να έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τα αρμόδια μέλη της επιστημονικής επιτροπής. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται μετά το πέρας του συνεδρίου.

Οργανωτική επιτροπή του ΣΤ΄ Συνεδρίου

Πρόεδρος
Βασίλης Σαμπατακάκης, Lund University,
Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΣ
vassilios.sabatakakisklass.luse
Συντονίστρια
Μαριάννα Σμαραγδή, Lund University

Μέλη

Βασιλική Σιμάκη, Lund University Trine Stauning-Willert, University of Copenhagen Λαμπρινή Κόκκαλη, Lund University

Τεχνική γραμματεία

Αλεξάνδρα Φιωτάκη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
alexandra.fiotakigmailcom

Επιστημονική επιτροπή του ΣΤ΄ Συνεδρίου

Κωνσταντίνος A. Δημάδης, Freie Universität Berlin
Πρόεδρος της Επιστημονικής επιτροπής dimadiszedat.fu-berlinde

Βασιλική Σιμάκη, Lund University
Συντονίστρια της Επιστημονικής επιτροπής vasiliki.simakienglund.luse Mario Vitti, Viterbo, Επίτιμος πρόεδρος

Μέλη

Μανόλης Βαρβούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σοφία Βασιλάκη, INALCO Paris
Ζωή Γαβριηλίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τιτίκα Δημητρούλια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Tudor Dinu, University of Bucharest
Fatima Eloeva, Saint Pettersburgs University
David Holton, University of Cambridge
Βρασίδας Καραλής, University of Sydney
Γιώργος Δ. Κοντογιώργης, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Χριστίνα Κουλούρη, Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Μαριλίζα Μητσού, Ludwig-Maximilians-Universität München
Μόσχος Μορφακίδης, University of Granada
Λυδία Παπαδημητρίου, Liverpool John Moores University
Αναστασία Παπαδία-Λάλα, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Μίλτος Πεχλιβάνος, Freie Universität Berlin
Μιχάλης Πιερής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Stoyna Poromanska, Sofia University
Walter Puchner, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Θεοδόσης Πυλαρινός, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Ilze Rumniece, University of Latvia
Άλκηστη Σοφού, Paris-Sorbonne University
Μαρία Στασινοπούλου, University of Vienna
Άννα Ταμπάκη, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Δημήτρης Τζιόβας, University of Birmingham
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Ίλια Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Gonda Van Steen, University of Florida
Anna Zimbone, University of Catania

Τόπος διεξαγωγής του ΣΤ΄ Συνεδρίου

Οι εργασίες του ΣΤ΄ Eυρωπαϊκού Συνεδρίου της ΕΕΝΣ θα διεξαχθούν στις αίθουσες του Κέντρου Γλωσσών και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Lund (Centre for Languages and Literature, Lund University).

Υποβολή περιλήψεων

Ως τελευταία ημερομηνία για τη δήλωση συμμετοχής με ανακοίνωση ορίζεται η 30ή Νοεμβρίου 2017. Ανυπερθέτως ως την ημερομηνία αυτή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Περιλήψεις που δεν θα υποβληθούν έγκαιρα και μέσω του ηλεκτρονικού αυτού προγράμματος, δεν είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη.
Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανώνυμα από την Επιστημονική επιτροπή. Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι είκοσι (20) λεπτά, και προβλέπεται επιπλέον χρόνος δέκα (10) λεπτών για συζήτηση που ενδέχεται να ακολουθήσει.
Sidansvarig: vassilios.sabatakakisklass.luse | 2018-09-18