Υποβολή Περιλήψεων

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης

Συνδεθείτε με τη διεύθυνση  https://easychair.org/cfp/MGS2018

•Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό (account), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Πληκτρολογήστε το κείμενο που εμφανίζεται στην εικόνα και πατήστε "Continue".

- Εφόσον πληκτρολογήσατε σωστά το κείμενο, πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που θα εμφανιστεί με τα προσωπικά σας στοιχεία.

- Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, θα λάβετε email από το πρόγραμμα EasyChair με τον σύνδεσμο (link),  με τον οποίο θα πρέπει να συνδεθείτε.

- Ο σύνδεσμος σας οδηγεί σε μία σελίδα, όπου πρέπει να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία: όνομα, επώνυμο, φορέα απασχόλησης (ή πανεπιστήμιο όπου σπουδάσατε), οδό, πόλη, κωδικό πόλης και τέλος χώρα. (Προσοχή, ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ο ίδιος ο γράφων. Δεν παίζει κανένα ρόλο αν δώσετε στοιχεία προσωρινής κατοικίας ή μόνιμης κατοικίας. Αρκεί να συμπληρωθούν τα κουτάκια με τον αστερίσκο *).

- Τέλος, επιλέγετε username και password αποκλειστικά για το πρόγραμμα EasyChair.
- Για να προχωρήσει η διαδικασία, πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους υπηρεσιών του EasyChair, επιλέγοντας το σχετικό εικονίδιο στο επάνω μέρος της φόρμας.

- Η διαδικασία ολοκληρώνεται επιλέγοντας: create my account.

- Στη συνέχεια επιλέγετε το σύνδεσμο  MGS 2018 

-Ανοίγει η σελίδα με τις πληροφορίες του συνεδρίου. Στη σελίδα αυτή επιλέγετε το Submission link,  δηλαδή το σύνδεσμο υποβολής περίληψης.

• Ανοίγει μία καρτέλα όπου υπάρχουν διάφοροι πίνακες.

- Στον πρώτο πίνακα, με τον τίτλο Author Ιnformation, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας (όνομα, επίθετο, email, χώρα, φορέα απασχόλησης ή πανεπιστήμιο όπου σπουδάσατε). -Προσοχή, πρέπει να δηλώσετε (√) στο κουτάκι με την ένδειξη corresponding author, και το mail σας να αντιστοιχεί με αυτό που έχετε δηλώσει για να εγγραφείτε στο EasyChair.

- Στον δεύτερο πίνακα με τίτλο Title and Abstract, συμπληρώνετε τον τίτλο της ανακοίνωσης στο Title και την περίληψη στο Abstract.

- Στον τρίτο πίνακα, με τον τίτλο Keywords, πληκτρολογείτε τουλάχιστον τρεις λέξεις κλειδιά, τη μία κάτω από την άλλη.

- Τον τέταρτο πίνακα με τον τίτλο Uploads, τον αφήνετε ως έχει.

• Όταν ολοκληρώσετε την υποβολή της ανακοίνωσης, υπογράφετε πατώντας Submit μόνον μία φορά. Σε μερικά λεπτά θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα, όπου αναφέρεται ο τίτλος της περίληψής σας και ότι η περίληψή σας έχει υποβληθεί.

~Η περίληψη υποβάλλεται σε γλώσσα της επιλογής σας. 

Για τυχόν απορίες κατά τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αλεξάνδρα Φιωτάκη alexandra.fiotaki@gmail.com.