Idéhistoria på gång 2020

Idéhistoria på gång är en nationell ämneskonferens som regelbundet arrangeras vid det svenska lärosäte som för tillfället förvaltar Lychnos, de svenska idéhistorikernas publikationsorgan. Konferensens syfte är att stärka och främja ämnet och ämnets identitet genom att samla verksamma idéhistoriker att presentera och diskutera pågående och planerad forskning. Konferensen inleds med ett ämnesmöte, där aktuella frågor som berör idéhistorisk undervisning, forskarutbildning och forskning vid svenska lärosäten kommer att diskuteras.

År 2020 arrangerar avdelningen för idé och lärdomshistoria vid Lunds universitet denna konferens, som äger rum den 19–20 november. I direkt anslutning till konferensen erbjuds forskarstuderande i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen möjligheten att delta i en nationell doktorandkurs, ”Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria” den16–19 november.

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem tecknar du ett medlemskap (300 SEK) i samband med anmälan. I medlemskapet ingår årsboken Lychnos.

Välkomna till två dagar av inspirerande och givande samtal i Lund!

Viktiga datum

20 december 2019

  • Konferenshemsidan öppnar för registrering

20 augusti 2020

  • Sista datum för registrering av abstract
  • Sista datum för deltagarregistrering
  • Sista datum för anmälan till doktorandkursen

16–19 november 2020

  • Doktorandkurs: "Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria"

19–20 november 2020

  • Idéhistoria på gång 2020

Lychnosmedlemskap

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem följer du länken nedan och tecknar ett medlemskap tillika prenumeration på årsboken Lychnos (300 SEK).