Idéhistoria på gång 2020

Välkommen till Idéhistoria på gång 2021 (nya datum)!

UPPDATERING  2020-09-16

På grund av Covid-19 har konferensen flyttats till den 6–7 maj 2021. Konferensen byter i samband med detta namn till Idéhistoria på gång 2021.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idéhistoria på gång är en nationell ämneskonferens som regelbundet arrangeras vid det svenska lärosäte som för tillfället förvaltar Lychnos, de svenska idéhistorikernas publikationsorgan. Konferensens syfte är att stärka och främja ämnet och ämnets identitet genom att samla verksamma idéhistoriker att presentera och diskutera pågående och planerad forskning. Konferensen inleds med ett ämnesmöte, där aktuella frågor som berör idéhistorisk undervisning, forskarutbildning och forskning vid svenska lärosäten kommer att diskuteras. I direkt anslutning till konferensen erbjuds forskarstuderande i idé- och lärdomshistoria och angränsande ämnen möjligheten att delta i en nationell doktorandkurs, ”Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria”.

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem tecknar du ett medlemskap (300 SEK) i samband med anmälan. I medlemskapet ingår årsboken Lychnos.

Välkomna till två dagar av inspirerande och givande samtal i Lund!

Viktiga datum

Sista datum för registrering av abstracts är den 1 februari 2021

Sista datum för registrering av deltagande i doktorandkursen är den 1 februari 2021

Sista datum för registrering av deltagande i konferensen och ämnesmötet är den 1 mars 2021

Konferensen äger rum den 6–7 maj 2021

Lychnosmedlemskap

Deltagare i konferensen skall vara medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Om du inte är medlem följer du länken nedan och tecknar ett medlemskap tillika prenumeration på årsboken Lychnos (300 SEK).