Doktorandkurs

Forskarutbildningskursen "Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria" (HUMM001, 7,5 hp]  ges vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, 3–6 maj 2021 i anslutning till den nationella ämneskonferensen "Idéhistoria på gång" 6–7 maj, och vänder sig i första hand till nordiska doktorander i idé- och lärdomshistoria och angränsande forskarutbildningsämnen. Kursspråk är svenska.

Kursen syftar till att ge övergripande generella kunskaper om utvecklingen av forskningsmetoder för idéhistoriker samt praktisk kunskap om användning av tillgängliga forskningsverktyg. Tanken är att kursdeltagare också ska kunna diskutera metoder som de använder eller planerar att använda inom sina respektive avhandlingsprojekt och eventuella andra forskningsprojekt.

Kursupplägg och lärare:

3/5 13–16, ”Inledning”, Thomas Kaiserfeld

4/5 9­–12 & 13–16, ”Materialitet”, Anna Maria Forssberg & Jonas Nordin

5/5 9–12, ”Begreppshistoria”, Jonas Hansson & Anton Jansson

5/5 13–16, ”Digitala metoder”, Annelie Drakman & Stefan Gelfgren

6/5 10–12, ”Summering”, Thomas Kaiserfeld

Lista över kurslitteratur (cirka 1000–1200 sidor) och närmare information om kursen meddelas anmälda kursdeltagare i början av februari 2021. Kursdeltagarna förbereder sig inför kursen genom inläsning av kurslitteratur samt genom att skriva några kortare inlämningsuppgifter som sedan behandlas under kursen.

Kursen är avgiftsfri, men kursdeltagare förväntas själva stå för resa och uppehälle.

Anmälan till kursen sker på denna sida under fliken registrering till vänster. Frågor om kursen ställs till Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se. Sista dag för kursanmälan är 1 februari 2021. Doktorander som påbörjar forskarutbildning vt 2021 kan inkomma med en anmälan efter detta datum.

Sidansvarig: tove.paulsson_holmbergkultur.luse | 2020-09-16