Ämneskonferens

Idéhistoria på gång utgör ett öppet forum för presenterandet av pågående och planerad forskning.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. Alla som deltar med presentation har 30 minuter till sitt förfogande; max 20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion. Deltagare som vill presentera ombeds lämna in en abstract (max 300 ord) senast den 1 april 2021.

Konferensspråken är svenska, övriga skandinaviska språk och engelska.

Frågor om konferensen besvaras av konferenssekreterare Tove Paulsson Holmberg, tove.paulsson_holmbergkultur.luse.