Nationellt ämnesmöte

Konferensen inleds med ett ämnesmöte, där aktuella frågor som berör undervisning, forskarutbildning och forskning i idéhistoria vid svenska lärosäten kommer att diskuteras.