Program

Program Idéhistoria på gång 2021 6­–7 maj

Torsdag 6/5

13:15 Inledning Thomas Kaiserfeld, Tove Paulsson Holmberg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:30 – 14:30                     Session 1

Moderator: Anna Tunlid

13:30 Elin Björk: Det som får starka män att längta efter döden. En intersektionell studie av prostatapatienter och deras läkare, 1830–1940

13:45 Kristin Halversson: Making the once invisible visible: Lensed Instruments and the expansion of diagnostics in Swedish and Danish medicine, 1850–1870

14:00 Hanna Vikström: Provinsiella tänder: Friktionen mellan ett vitt leende och karies 
i norra Sverige, 1920–1938 
14:15 Frågor
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
14:30 – 15:30                       Session 2
Moderator: David Dunér
14:30 Radu Harald Dinu: Att bota dem som är oförmögna: Vetenskapliga diskurser om 
funktionsnedsättning under  statssocialismen i Östeuropa
14:45 Fredrik Thomasson: Svensk karibisk medicin- och vetenskapshistoria
15:00 My Klockar Linder: Befolknings- och familjepolitiska samarbeten över Östersjön 
under 1940-talet

15:15 Frågor

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15:30 –15:45 Paus

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15:45 – 16:45                     Session 3

Moderator: Charlotte Christensen Nugues
15:45 Julia Falk: En brygga mellan religion och vetenskap: Om spiritism i Sverige vid 
sekelskiftet 1900
16:00 Leif Runefelt: Ambulerande underhållning under 1800-talet: En diskussion om den digitaliserade pressens 
möjligheter och problem
16:15 Kristiina Savin: Svartkonstnären som vetenskapspopulisatör: Sensationell kunskapsförmedling 
i Östersjöområdet under 1800-talet
16:30 Frågor
---------------------------------------------------------------------------------------------------
16:45 – 17:45                       Session 4
Moderator: Victoria Höög

16:45 Peter Bennesved: På väg mot Svedicon Valley

17:00 Arvand Mirsafian: Arbetarna och tekniken: En studie om produktionsteknik, ideologi och svenska metallarbetare cirka 1880–1960

17:15 Sarah Vorminder: Den räta linjens hegemoni: Lantmäteripraktik och gränsdragningar under skiftesreformerna i Sverige, 1783–1864

17:30 Frågor
-------------------------------------------------------------------------------------------------
18:00 –19:00 Mingel i Zoom
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Fredag 7/5

09.00 – 10:00                     Session 5

Moderator: Anton Jansson

09:00 Anders Ahlbäck: Militarisering, motstånd och manligt medborgarskap i Sverige och Danmark,1809–1849

09:15 Annika Berg: Det sista rösträttsstrecket: Om förmyndarskapsstreckets gradvisa avskaffande,1921–1989

09:30 Frågor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.00 – 11:00                     Session 6

Moderator: Thomas Kaiserfeld

10:00 Magnus Rodell: Frihetens födelse: Riksdagens femhundraårsfirande 1936
10:15 Per Rolandsson: Pressen och presentism: Idéhistoriskt bidrag till samtida 
tidshistoriska teorier
10:30 Carl-Filip Smedberg: Skillnadsmaskiner: Den statistiska produktionen av klass i 
marknads- och opinionsundersökningar, 1930–1970
10:45 Frågor
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

11:00 –12:00                      Session 7

Moderator: My Klockar Linder

11:00 Mats Andrén: Thinking Europe

11:15 Leyla Belle Drake: Knowledge against empire: Methods of the 1967 Russell Tribunal

11:30 Frågor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12:00 – 13:00 Lunchpaus

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:00 – 14:00                     Session 8

Moderator: Kristiina Savin

13:00 Sara Ekström: Att styra med känslor: Liberala maktdiskurser i relation till gustavianska nationella kulturprojekt 1772–1792

13:15 Anton Jansson: Humanister som kristendomskritiker och ateister i efterkrigstidens offentlighet

13:30 Frågor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14:00 – 15:00                     Session 9

Moderator: Matthew Norris

14:00 John Hennessey: George Montandon, the Ainu and the theory of hologenesis

14:15 Tabea Hochstrasser: Ideas in eighteenth century Scottish cheap print: Human connectedness

14:30 Valgerður Pálmadóttir, Johanna Sjöstedt, SynneMyrebøe: Feminist philosophy: 
Time, history, and the transformation of thought
14:45 Frågor
------------------------------------------------------------------------------------------------------
15:00 – 16:00                       Session 10

Moderator: Jonas Hansson

15:00 Victoria Höög: Om vetenskapshistoria som världsåskådning: Eller vad ansåg vetenskapshistorikerna om vetenskapen som politisk förebild vid kris och krig?

15:15 Martin Wiklund: Metahistoriska erfarenheter av 1900-talets ahistoriska århundrade? 
Den förlorade och återvunna historiska erfarenheten som underliggande mönster i 
1900-talets historieteori
15:30 Hampus Östh Gustafsson: Humanioras historia och legitimitet i svensk 
forskningspolitik
15:45 Frågor
-------------------------------------------------------------------------------------------------
16:00 Avslutning: David Dunér

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sidansvarig: tove.paulsson_holmbergkultur.luse | 2021-05-05