Ämneskonferens

Idéhistoria på gång utgör ett öppet forum för presenterandet av pågående och planerad forskning.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. Alla som deltar med presentation har 20 minuter till sitt förfogande för framförande och frågor. Deltagare som vill presentera ombeds lämna in en abstract (max 300 ord) senast den 1 april 2021.

Konferensspråken är svenska, övriga skandinaviska språk och engelska.

Frågor om konferensen besvaras av konferenssekreterare Tove Paulsson Holmberg, tove.paulsson_holmbergkultur.luse.