Ämneskonferens

Idéhistoria på gång utgör ett öppet forum för presenterandet av pågående och planerad forskning.

Konferensen har inget specifikt tema, men de som vill kan föreslå tematiska sessioner i samband med anmälan. Alla som deltar med presentation har 30 minuter till sitt förfogande; max 20 minuter för muntlig presentation och resterande tid för diskussion. Deltagare som vill presentera ombeds lämna in en abstract senast den 20 augusti.

Konferensspråken är svenska, övriga skandinaviska språk och engelska.

Frågor om konferensen besvaras av konferenssekreterare Tove Paulsson Holmberg, tove.paulsson_holmbergkultur.luse.