Doktorandkurs

Forskarutbildningskursen "Metod och materialitet: Nya perspektiv på idéhistoria" (HUMM001, 7,5 hp]ges vid avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, 16–19 november 2020 i anslutning till den nationella ämneskonferensen "Idéhistoria på gång" 19–20 november, och vänder sig i första hand till nordiska doktorander i idé- och lärdomshistoria och angränsande forskarutbildningsämnen. Kursspråk är svenska.

Kursen syftar till att ge övergripande generella kunskaper om utvecklingen av forskningsmetoder för idéhistoriker samt praktisk kunskap om användning av tillgängliga forskningsverktyg. Tanken är att kursdeltagare också ska kunna diskutera metoder som de använder eller planerar att använda inom sina respektive avhandlingsprojekt och eventuella andra forskningsprojekt.

Kursupplägg och lärare:

16/11 13–16, ”Inledning”, Thomas Kaiserfeld

17/11 9­–12 & 13–16, ”Materialitet”, Anna Maria Forssberg & Jonas Nordin

18/11 9–12, ”Begreppshistoria”, Jonas Hansson & Anton Jansson

18/11 13–16, ”Digitala metoder”, Annelie Drakman & Stefan Gelfgren

19/11 10–12, ”Summering”, Thomas Kaiserfeld

Lista över kurslitteratur (cirka 1000–1200 sidor) och närmare information om kursen meddelas anmälda kursdeltagare i början av september 2020. Kursdeltagarna förbereder sig inför kursen genom inläsning av kurslitteratur samt genom att skriva några kortare inlämningsuppgifter som sedan behandlas under kursen.

Kursen är avgiftsfri, men kursdeltagare förväntas själva stå för resa och uppehälle.

Anmälan till kursen sker på denna sida under fliken registrering till vänster. Frågor om kursen ställs till Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@kultur.lu.se. Sista dag för kursanmälan är 20 augusti 2020. Doktorander som påbörjar forskarutbildning ht 2020 kan inkomma med en anmälan efter detta datum.