Pedagogisk inspirationskonferens för HT-fakulteternas lärare 2014

Välkommen till inspirationskonferensen fredagen den 19 september kl. 9-15! Humanistiska och teologiska fakulteterna anordnar pedagogisk inspirationskonferens för sin undervisande personal för att
  • inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande,
  • ge lärare möjlighet att presentera, diskutera och dokumentera sin pedagogiska erfarenheter och reflektioner,
  • bygga upp en samling av dokumenterade och bedömda exempel på goda och insiktsfulla idéer om undervisning och exempel på praktisk tillämpning av dessa.
Programmet under dagen består av en keynote-föreläsning av fil. dr Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Därefter följer olika typer av sessioner som presentationer, workshops och rundabordssamtal. Läser mer om program och de olika sessionerna och hur du anmäler dig i pdf:n nedan eller under flikarna till vänster. Du kan också registrera dig och ladda upp eventuellt abstract genom att klicka på fliken "Registreringssida" i vänsterkolumnen.
Sidansvarig: itht.luse | 2016-03-04