Program

Dagen inleds med en keynote-föreläsning av fil. dr Stefan Ekecrantz, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Därefter finn ett flertal, parallella sessioner med olika teman att välja mellan. Alla aktiviteter under dagen äger rum på det nya humanist- och teologcentrat LUX. Konferensen kommer att innehålla olika typer av sessioner:
  • Presentationer omfattar 30 minuter, med ca 20 minuters inledande anförande och utrymme för ca 10 minuters diskussion och frågor.
  • Workshop omfattar 60-90 minuter där deltagare ges möjlighet att aktivt prova en metod, sätta sig in i och diskutera ett material, eller på något annat sätt vara aktiva i sessionen.
  • Rundabordssamtal omfattar 45 minuter. Bidragen ska vara problematiserande och fokusera en fråga, där deltagarn inbjuds att aktivt delta i en öppen diskussion.
Nedan finns konferensprogrammet! Anmälda deltagaren kan nå ett mer utförligt program, inkl. abstracts, via den s.k. registreringssidan.

Konferensprogram

Sidansvarig: itht.luse | 2014-09-11