lu.se

Inspiration-ht-2014

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Praktisk information

Lokal

Konferensen äger rum på det nya humanist- och teologcentrat LUX.

Programkommitté

Konferensen anordnas av HT-fakulteternas högskolepedagogiska referensgrupp, vilken består av:

  • Peter Bengtsen,doktorand, Institutionen för kulturvetenskaper
  • Anna W. Gustafsson, lektor, Språk- och litteraturcentrum
  • Jonas Josefsson, adjunkt, Filosofiska institutionen
  • Marita Ljungqvist, lektor, Språk- och litteraturcentrum
  • Katarina Mårtensson, pedagogisk utvecklare, CED
  • Hanna Stenfelt, studeranderepresentant
  • Alexander Maurits, utbildningsledare, kansli HT

Frågor

Frågor angående konferensen kan ställas till programkommittén per mail: inspiration-ht-2014kansliht.luse