Anmälan

Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för undervisande personal vid HT-fakulteterna. Under dagen bjuder HT-fakulteterna deltagarna på för- och eftermiddagskaffe samt en lättare lunch. För planeringen är det angeläge att alla som ska medverka anmäler sig på registreringssidan. Du som avser att medverka med en presentation, en workshop eller ett rundabordssamtal kan läsa mer om de olika sessionsformerna under fliken "Call for papers" i vänsterkolumnen.
Sidansvarig: itht.luse | 2014-04-08