lu.se

Svebe34

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Organisation

Värd för Svenskans beskrivning 34 i Lund 2014 är ämnet svenska/nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Arrangörsgruppen

Henrik Rahm

Anna W Gustafsson

Mechtild Tronnier

Lisa Holm

Ulf Teleman

Katarina Lundin

 

Konferenssekreterare är:

Philippe Collberg

Kontaktuppgifter

Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet

Box 201, 221 00 Lund

Sponsorer