lu.se

Svebe34

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Workshop

Konferensen har tre planerade workshoppar och hålls under torsdagen den 23 oktober med start kl. 10.30.

Varför språkvetenskap?

Svenska som andraspråk ur ett fonetiskt och fonologiskt perspektiv

Översättningsforskning - paradigm, teorier och praktiker