Plenarföreläsare

Camilla Wide

"Kommunikativa skillnader mellan sverigesvenskt och finlandssvenskt språkbruk"

Per Holmberg

"Skriftpraktikers rumslighet och svaren på Rökstenens gåtor"

Catharina Nyström Höög

"Texter som bygger strukturer. Vad gör vi med dem? Och vad gör texterna med oss?"
Sidansvarig: itht.luse | 2014-06-13