Allmän information

Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet, tidskriften Högre utbildning och forskarutbildningsnätverket FonSyd bjuder in till en forskningskonferens om högre utbildning i Lund den 15-16 maj 2018.

Högre utbildning är ett viktigt forskningsfält, inte minst i tider av stora förändringar inom sektorn. Svensk forskning om högre utbildning sker inom skilda discipliner och sammanhang, och är i internationell jämförelse liten till omfattningen. Den strukturella och ekonomiska underbyggnaden är svag och de nationella arenorna för diskussion är få. Dessa omständigheter försvårar för forskningen och för kunskapsbildningen inom fältet som helhet. Detta vill vi nu råda bot på genom att bjuda in till konferens i Lund.

Genom presentationer och samtal under konferensen lär vi känna varandra och varandras forskning inom fältet bättre, och genom tematiska diskussioner i särskilda intressegrupper (SIG) ges förutsättningar för framtida samverkan och spännande tematik inför kommande konferenser. Konferensen inleds med lunch den 15 maj och avslutas med eftermiddagsfika den 16e. Däremellan hålls keynotes, presentationer, SIG-diskussioner och en avslutande debatt om framtiden för forskningen om högre utbildning. Konferensmiddagen hålls i Hypotekshuset mittemot Domkyrkan och dessförinnan ges möjligheter till guidade turer antingen i Lundagård eller på Skissernas museum.

Antalet deltagare är begränsat till 100 och accepterat bidrag ger förtur. Deadline för abstracts till paperpresentationer, seminarium och SIG-diskussioner är den 15 januari 2018. Bidrag kan skrivas på svenska, norska, danska eller engelska. Besked efter granskningen ges senast den 1 mars 2018. Registreringen öppnar den 15 mars och stänger den 30 april. Efter konferensen ges möjligheter att skicka in bidrag för granskning till ett särskilt nummer av Högre utbildning.
Sidansvarig: marita.ljungqvistahu.luse | 2018-01-18