Kontakt

Konferenskommitté vid Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling (AHU), Lunds universitet:
 
Anders Sonesson: anders.sonessonahu.luse
Katarina Mårtensson: katarina.martenssonahu.luse
Eva Brodin: eva.brodinahu.luse
Johanna Bergqvist Rydén: johanna.bergqvist_rydenahu.luse
Marita Ljungqvist: marita.ljungqvistahu.luse
Åsa Lindberg-Sand: asa.lindberg-sandahu.luse

 

Konferensansvarig: Eva Brodin

För frågor rörande bidrag och program kontakta Anders Sonesson

För frågor rörande konferensmiddag och kvällsprogram kontakta Johanna Bergqvist Rydén

För frågor rörande lunch och fika under konferensen hänvisar i första hand till anmälningsformuläret, annars kontakta Marita Ljungqvist.

För frågor rörande anmälningar kontakta Marita Ljungqvist