Paneldebatt

Paneldebatt 16 maj kl 13.15-15.00 i LUX aula: Hur kan vi stärka svensk forskning om högre utbildning?

Professor Gudrun Edgren (Lunds universitet)

Docent Lars Geschwind (Kungliga Tekniska Högskolan)

Professor Anders Jakobsson (Vetenskapsrådet/Malmö universitet)

Docent Åsa Lindberg-Sand (Lunds universitet)

Moderator: Doktor habil. Olof Hallonsten (Lunds universitet)