Forum för textforskning 5 (2010)

Tema: Textforskningens samhällsrelevans

Den femte FoT-konferensen kommer att äga rum vid Språk- och litteraturcentrum i Lund den 7-8 juni 2010. Temat för konferensen är textforskningens samhällsrelevans.
Tänkbara ingångar:
  • Myndigheternas texter och mötet mellan myndigheterna och medborgarna
  • Skolans texter
  • Politiska texter och offentlig debatt
  • Professionellt skrivande i utbildning och arbetsliv
  • Arbetslivets texter
  • Kommersiella texter
  • Textforskning som uppdragsforskning
Plenarföreläsare vid konferensen är:

professor Srikant Sarangi, Cardiff University:

Texts as institutionally mediated professional practice

A rhetorical discourse perspective

och

docent Kristina Boréus, Stockholms universitet:

Diskriminering med ord

Om negativt särbehandlande diskurser och riskfyllda kategorier

Några datum är klara: Sista datum för registrering och anmälan av abstract: 12/4 2010 Besked om antagning av abstract: 30/4 2010 Välkommen att kontakta organisationskommittén: Anna Gustafsson, Henrik Rahm och Jan Svensson, e-postadress fot5nordlund.luse
Sidansvarig: itht.luse | 2010-09-13