Forum för textforskning 5 (2010)

Tema: Textforskningens samhällsrelevans

Den femte FoT-konferensen kommer att äga rum vid Språk- och litteraturcentrum i Lund den 7-8 juni 2010. Temat för konferensen är textforskningens samhällsrelevans.

 

Tänkbara ingångar:

  • Myndigheternas texter och mötet mellan myndigheterna och medborgarna
  • Skolans texter
  • Politiska texter och offentlig debatt
  • Professionellt skrivande i utbildning och arbetsliv
  • Arbetslivets texter
  • Kommersiella texter
  • Textforskning som uppdragsforskning

 

Plenarföreläsare vid konferensen är:

 

professor Srikant Sarangi, Cardiff University:

Texts as institutionally mediated professional practice

A rhetorical discourse perspective

 

och

 

docent Kristina Boréus, Stockholms universitet:

Diskriminering med ord

Om negativt särbehandlande diskurser och riskfyllda kategorier

 

 

Några datum är klara:

Sista datum för registrering och anmälan av abstract: 12/4 2010

Besked om antagning av abstract: 30/4 2010

 

Välkommen att kontakta organisationskommittén:

Anna Gustafsson, Henrik Rahm och Jan Svensson, e-postadress fot5nordlund.luse

Sidansvarig: itht.luse | 2010-09-13