Workshop

Innehåll

 I dag tycks det självklart att de grundläggande kurserna i svenska på högskolan innefattar det vi sammanfattande kan kalla ”textanalys” i någon form. Textforskningen tycks också börja etablera sig som ett relativt tydligt och självmedvetet forskningsområde, inte minst genom en återkommande konferens som ”Forum för textforskning”. Det är därför hög tid att frågor om textanalysens didaktik på högskolan uppmärksammas på denna konferens. Syfte med denna workshop är att initiera en diskussion om didaktiska frågor som rör textanalysens roll i högskolans undervisningspraxis. Vilka didaktiska utmaningar medför undervisningen i textanalys? Hur ser progressionen ut mellan textanalyskurser på olika högskolor och universitet? Hur förhåller sig textanalyskurserna till övriga delkurser? Vilken roll ges textanalysen i olika studentgruppers utbildning? Särskilt intressant är det att relatera undervisningspraxis till den pågående teori- och metodutvecklingen inom textforskningen. Avspeglas den moderna forskningens intressen i utbildningen? Hur ser framtiden för högskolans textanalysundervisning ut? Hur stödjer forskningsintressen och undervisningsintressen inom det textanalytiska fältet varandra?

Upplägg

Workshopen kommer att inledas av en inbjuden panel. Efter det kommer vi att dela upp oss i mindre grupper för diskussioner. Workshopen avslutas med en diskussion och summering i helgrupp. Vi tror att följande områden kan vara intressanta att beröra: –      didaktiska utmaningar i undervisning i textanalys –      textanalyskursers förhållande till andra (del)kurser i utbildningar –      progression i textanalyskurser –      olika utbildningars behov och intressen av textanalys –      relationen mellan forskningens intressen och undervisningspraxis. Du som vill delta är dock synnerligen välkommen att i förväg skriva några ord och förslå andra frågeställningar som du anser är särskilt intressanta lyfta fram. Workshopen är öppen för alla som är intresserade. Föranmälan behövs inte, men du är naturligtvis välkommen att kontakta arrangörerna i förväg. Arrangörer: Andreas Nord (Uppsala universitet), Jonatan Pettersson (Stockholms universitet) och Henrik Rahm (Lunds universitet). Kontaktperson: Andreas Nord, e-post: andreas.nord[@]nordiska.uu.se, tel. 018-471 1083, 073-583 37 99.
Sidansvarig: itht.luse | 2010-04-12