lu.se

Forum för textforskning 5 (2010)

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Att lägga in abstracts

1. Skriv ditt abstract eller sammandrag i ett dokument på din egen dator.

2. När du vill ladda upp ditt abstract (150-200 ord) klicka på registreringssidan.

3. Logga in och följ länken "Ladda upp och/eller ta bort sammandrag (abstract)".

4. Skriv in titel och klicka sen på "bläddra".

5. När du valt din fil, klicka på knappen "Ladda upp och/eller ta bort sammandrag (abstracts)".