Svenska språkets historia 16

Hösten 2020 vid Lunds universitet i Lund

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

SSH16 påverkas av den rådande pandemin

Som tidigare meddelats har konferensen, på grund av den rådande pandemin, blivit senarelagd. Konferenskommittén har som främsta målsättning att genomföra konferensen den 26-27 november 2020. Allra helst vill vi genomföra konferensen på campus, men i nuläget kan vi inte utesluta ett genomförande i helt eller delvis digital form.

Ett beslut angående genomförandet kommer att meddelas via utskick senast i september 2020. 

 

SAOB:s halvdagsseminarium

Ordboksredaktionen har meddelat att SAOB:s halvdagsseminarium också kommer att flyttas fram så att evenemanget anordnas i anslutning till SSH16.

Nytt datum för SAOB:s halvdagsseminarium är 25 november 2020.

Registrering och konferensavgifter

Hur man går till väga för att registrera sig som deltagare kan man läsa om här. Observera att registrering inte kräver omedelbar betalning, utan betalning av konferensavgift görs i nästa steg på en separat sida.

Hemsidan uppdateras fortlöpande.

Viktiga datum

31 augusti 2020

Extra utskick 

 

30 oktober 2020

Sista datum för deltagarregistrering

Sista datum för betalning

 

25 november 2020

SAOB:s halvdagsseminarium

 

26-27 november 2020

SSH 16

 

 

SSH16 finansieras av

Birgit Rausing Language Programme

Sidansvarig: SSH16nordlund.luse | 2020-06-30